Thông tin liên hệ: Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội;

Địa chỉ: 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Số điện thoại: 043.8228133/043.8228136; Số Fax: 043.8228117;

Hòm thư: cvcxhn@gmail.com;

 

Đính kèm ảnh bản đồ chỉ dẫn Công ty: